Vår behandling av personopplysninger

Når du tar kontakt med oss via vår priskalkulator på www.glass365.no eller via e- post/telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Short Message System Communications AS co/ glass365.no ved styreleder Eddie Berglund. Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vår kontaktinformasjon som følger:

Adresse: Eyvind Lyckes vei 21, 1338 Sandvika 
E-post: post@glass365.no
Telefon: 92802320

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Eddie Berglund, e-post: eddie@glass365.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I forbindelse med vår pris- og konfigurator på bygningsglass, speil og automtiserte tjeneste for prising av håndverkstjenester innenfor glassfaget innhenter vi mobilnummer, e post, navn og leverings- og fakturaadresse, ip- addresse mm. Dette er nødvendig opplysninger for å at priskonfiguratoren vil gi deg en riktig pris på det produktet du trenger og for at vi skal få best mulig grunnlag for å beregne et samlet tilbud. Eksempelvis vil fraktkostander beregnes som en funksjon av tid det tar til reisemålet og antall kilometer mellom oss og deg. Du må derfor alltid oppgi leveringsadresse sammen med faktura adresse slik at vi kan automatisere våre beregninger og rutiner. Ved produktkonfigurering vil vi ta kontakt dersom vi ser at produktet ikke kan produseres med de valgene du har gjort eller avklare andre forhold som er nødvendig knyttet standarder og byggeteknisk forskrift.

Behandlingen av opplysningene skjer etter henvendelse fra deg og etter en interesseavveining. Vi vil kun ta kontakt med deg i forbindelse med det produktet du har forsøkt å få en pris på eller om du har bedt om levering eller montering. I denne forbindelse vil vi enkelte ganger ha behov for at du må sende oss tegninger, spesifikasjoner eller avklare tekniske forhold, og/eller tidspunkt for avtaler enten via mobil eller e post.

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post, telefon eller når du forsøker å bruke konfiguratoren og ikke får det til. I denne forbindelse lagrer vi personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle et ønske om et tilbud fra deg eller at du ønsker å at vi skal vurdere et oppdrag. Når du mottar et tilbud behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser, samtidig som at vi er forpliktet til å sende deg våre salgs- og leveringsvilkår for oppdraget.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Short Message System Communications AS co/ glass365.no benytter seg av eksterne tjenesteleverandører innenfor programvare. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta kravene etter personvernlovgivningen og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS- området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I enkelte tilfeller har vi vurdert det som nødvendig å beholde personopplysninger lengre enn avtaleforholdets varighet, for oppfyllelse av regnskapslovgivningen.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vår personvernansvarlig. Eddie Berglund, e-post: eddie@glass365.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernansvarlig per e-post.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Comments are closed.