Tilskåret laminert glass

6,38 mm laminert glass
fra/ kvm 443,-
NS 3510 Firesidig innfesting i inne- og yttervegg
Bruk i bolig (A1)
Høyde fra gulv mindre enn 800 mm
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris
6,76 mm laminert
fra/ kvm 510,-
NS 3510 Firesidig innfesting innvendig vegg
Bruk i bolig, kontor, resepsjoner (A, B, C1) Nivåforskjell < 500. Bredde < 800. Høyde < 3500 mm.
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris
8,38 Laminert glass
fra/ kvm 560,-
NS 3510 Firesidig innfesting i inne- og yttervegg
Bruk i bolig (A)
Høyde fra gulv mindre enn 800 mm
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris
8,76 mm laminert glass
fra/ kvm 560,-
NS 3510 Firesidig innfestning innvendig vegg
Bruk i bolig, kontor, resepsjoner (A, B, C1)
Nivåforskjell < 500. Bredde < 1300. Høyde < 3500 mm
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris
10,76 mm laminert
fra/ kvm 653,-
NS 3510 Firesidig innfesting innvendig vegg
Bruk i bolig, kontor, resepsjoner (A, B, C1)
Nivåforskjell < 500. Bredde < 1500. Høyde < 3500 mm
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris
12,76 mm laminert
fra/ kvm 715,-
NS 3510 Firesidig innfesting innvendig vegg
Bruk i bolig, kontor, resepsjoner (A, B, C1)
Nivåforskjell < 500. Bredde < 1500. Høyde < 3500 mm
Tillegg for polert kant, fasong
Kalkuler pris