1. Glass365.no er en ERP-applikasjon spesialdesignet for handel og logistikk av bygnings- og bearbeidet glass med tilhørende produkter og tjenester. Plattformen forvaltes og eies av Short Message System Communications AS.
 2. Priser: Enhetspriser i tilbud forutsetter en samlet total levering. Det er ikke medregnet andre bygningsmessige arbeider enn de som er beskrevet i tilbudet og forutsetter klargjorte åpninger. En “klargjort åpning” betyr at våre produkter skal kunne installeres uten noe utbedrings- eller tilpasningsarbeid av monteringsstedet. Utbedrings- og tilpasningsarbeid faktureres løpende iht våre ordinære timepriser som tillegg til påløpte kostnader som følge av forsinkelsene. Avbrutt oppdrag faktureres etter tidsforbruk og påløpte kostnader.
 3. Leveringsmåte: Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes leveransen levert byggeplass på gateplan og fritt for hindre til montasjestedet. Kran, lift, stilase og lignende er ikke medtatt.
 4. Leveringstid: Leveringstid regnes fra tidspunkt hvor ferdig mål / mal kan fastsettes på stedet, normalt når alle tilstøtende bygningsdeler er ferdigstillet med overflatebehandling. Glass365.no eller andre tilknyttede partnere, montører og fagarbeidere (heretter “vi” eller «oppdragstager») forbeholder seg rett til å forlenge leveringstid som følge av forhold som er utenfor vår kontroll og som vi ikke har herredømme over, f. eks forcemajeure, lockout, streik, forsinkelse i ekstern transport, forsinkelse fra underleverandører, uventet produksjonsstans etc. Det forbeholdes også rett til endring av leveringstid ved høyt sykefravær. Det gis ingen økonomisk kompensasjon ved ovennevnte forhold.
 5. Utlevering, utkjøring og oppbevaring: Varer som er avtalt å bli hentet på selgers lager eller hvor selger skal kjøre varene ut til kjøper forplikter partene seg til å gjennomføre leveringen innen 14 dager mellom kl. 0700-1600 regnet fra det tidspunktet kjøper blir varslet om at varene kan utleveres.  Varer som ikke blir hentet, eller kjøper gjør seg utilgjengelig eller vanskeliggjør leveringen, eller hvor varene av andre årsaker blir stående på vårt lager etter 14 dagers fristen faktureres pr. palleplass (800x1200mm) med kr. 305,- inkl. mva pr. dag.
 6. Miljøavgifter: Det er i tilbud ikke medtatt miljøavgifter som ilegges oss av myndighetene. Dersom demonterte partier / glass inneholder PCB, klorparafiner. ftlater eller andre miljøfarlige komponenter, vil alle pålagte avgifter bli fakturert oppdragsgiver.
 7. Garantier: Vi gir ingen garanti for brekkasje eller skade på glass som oppstår etter at glassene er installert / levert. Isolerglass har 5 års garanti mot kondensering. Øvrige garantier reguleres iht. Kjøpsloven og Lov om Håndverkertjenester.
 8. Reklamasjoner: Glass er et naturprodukt og kan være beheftet med små punktfeil. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Det henvises også til www.glassportal.no Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest 14 dager etter at mangel/feil oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
 9. Betalingsbetingelser: Varer utleveres og montering utføres kun ved forskuddsbetaling av faktura dersom annet ikke er avtalt.
 10. Tilbudets gyldighet: Tilbud er gyldig 1 mnd fra d.d. dersom ikke annet er avtalt.
 11. Garantiansvar: Ved montering av glass uten lakkert eller foliert bakside gir vi ingen garanti for at støv og insekter kan komme mellom glass og vegg. Dersom dette skulle oppstå vil dette ikke utbedres kostnadsfritt.
 12. Personopplysninger: Oppdragsgiver samtykker i at opplysningene kan brukes av oppdragstager og/eller selskapets samarbeidspartnere til administrasjon, rapportering til myndighetene, og til å foreta kontroll av kredittverdigheten ved behov.
 13. Kontaktopplysningene registrert i forbindelse med en prisforespørsel vil videre bli benyttet til utsendelse av informasjon i forbindelse med varelevering, og til informasjon og markedsføring av tilhørende produkt/tjenester som blir, eller vil bli markedsført av oppdragstager på vegne av seg selv eller samarbeidspartnere som leverer produkt/tjenester i relasjon til oppdraget. Dette samtykket går foran en eventuell registrering i Reservasjonsregisteret. Oppdragsgiver kan reservere seg mot å motta markedsføringsmateriell fra oppdragstager ved å varsle oppdragsgiver eller ved å gå til http://yesmsfusion.no/unsubscribe

Comments are closed.